Sorry, this video is not available in your country.

Vì Sao 'Nam Văn Nữ Thị' Là Tên Đệm Phổ Biến Của Người Việt?

chia sẻ

Vì Sao 'Nam Văn Nữ Thị' Là Tên Đệm Phổ Biến Của Người Việt?

Người đăng: conmalangvudai
“Văn” và “Thị” là hai tên đệm phổ biến với người Việt. Đến nay, câu chuyện và ý nghĩa thật sự của chúng còn có nhiều giả thiết và tranh cãi.
Tags: Khám phá

Video Công nghệ/Khoa giáo

Xem thêm