Sorry, this video is not available in your country.

Vovinam Việt Võ Đạo: Song Luyện 1

Yêu thích

Các bài tập Vovinam cơ bản

Các Bài Tập Vovinam Cơ Bản: Vovinam Việt Võ Đạo: Song Luyện 1

Người đăng: vothuat.clip
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Cùng tập Vovinam - môn võ truyền thống nổi tiếng của người Việt.
Tags: vovinam, việt võ đạo, song luyện 1

Có thể bạn thích