Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Vũ Điệu Tuổi Xanh

Vũ Điệu Tuổi Xanh: Tập 4 - Bảng A Vòng Bản Lĩnh

10.0 / 2 đánh giá
Chương trình nhảy múa dành cho thiếu nhi từ 6 đến 14 tuổi. Giám khảo của cuộc thi gồm: diễn viên - MC Trấn Thành, biên đạo John Huy Trần và kiện tướng dancesport quốc tế - Nhã Khanh.

Có thể bạn thích