Sorry, this video is not available in your country.

Tập 4 - Bảng A Vòng Bản Lĩnh

Yêu thích

Vũ Điệu Tuổi Xanh

Vũ Điệu Tuổi Xanh: Tập 4 - Bảng A Vòng Bản Lĩnh

Người đăng: seuden9x
Chương trình nhảy múa dành cho thiếu nhi từ 6 đến 14 tuổi. Giám khảo của cuộc thi gồm: diễn viên - MC Trấn Thành, biên đạo John Huy Trần và kiện tướng dancesport quốc tế - Nhã Khanh.

Có thể bạn thích