Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Dị Nhân - X-Men

8.7 / 249 đánh giá
Đạo diễn: Bryan Singer
Sản xuất: Marvel Enterprises, Twentieth Century Fox Film Corporation, Donners' Company
Kết quả của sự tiến hóa là những dị nhân với bộ gen bị đột biến ra đời. Họ tập trung tại ngôi trường của giáo sư Charles Xavier để ông giúp cho họ sử dụng năng lực của mình một cách đúng đắn và có ích.

Có thể bạn thích