Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Dị Nhân 3: Phán Xét Cuối Cùng - X-Men: The Last Stand

8.9 / 186 đánh giá
Đạo diễn: Brett Ratner
Sản xuất: Marvel Enterprises, Twentieth Century Fox Film Corporation, Donners' Company
Ở phần này, cộng đồng những người bị đột biến đứng trước ngã ba đường: phải lựa chọn tiếp tục cuộc sống bị xã hội xa lánh để giữ lại những sức mạnh độc nhất tạo hoá ban tặng, hoặc từ bỏ tất cả để hoà nhập trong cuộc sống bình thường...

Có thể bạn thích