Sorry, this video is not available in your country.

Xâm Nhập Nơi 'Nuôi Người Bán Thận' Ở Hà Nội

chia sẻ

Xâm Nhập Nơi 'Nuôi Người Bán Thận' Ở Hà Nội

Người đăng: conmalangvudai
Hà Nội - nơi tập trung những bệnh viện lớn nhất cả nước - bỗng trở thành mảnh đất màu mỡ của những tay cò dắt mối cho nhiều người bán thận từ mọi miền đổ về.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Pháp luật

Xem thêm