Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Xử Án Bàng Quý Phi: Xử Án Bàng Quý Phi

8.8 / 24 đánh giá
Thể loại: Nhạc, Cải lương
Cha Bàng Quý Phi là thừa tướng Bàng Hồng quyền uy tột đỉnh, lòng tham không đáy, âm mưu cấu kết với ngoại bang là Tây Liêu chiếm đoạt ngôi vua. Bàng Quý Phi vì chữ hiếu che giấu tội lỗi của cha. Âm mưa bại lộ, vua Tống Chân Tông vì phép nước phải đem ái phi của mình ra công đường xử tội.

Có thể bạn thích