Sorry, this video is not available in your country.

Xuyên Đêm Hái Bông Điên Điển Mùa Nước Nổi

chia sẻ

Xuyên Đêm Hái Bông Điên Điển Mùa Nước Nổi

Người đăng: hongvan83
Do luôn thích nghi với môi trường nước lũ nên bông điển điển trồng dịp này nở rộ khác thường, nhất là đêm khuya.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm