Sorry, this video is not available in your country.

Ý: Công Ty Mai Táng Quá Tải Vì Dịch Covid-19

chia sẻ

Ý: Công Ty Mai Táng Quá Tải Vì Dịch Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 24/03/2020
Những chiếc quan tài chất đống và hàng loạt thi hài được niêm phong trong các căn nhà khi nhiều công ty mai táng ở Bergamo, Italy, bị quá tải.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm