THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian diễn ra: Từ 18/12 đến 31/12/2017

Đối tượng áp dụng: Khuyến mãi áp dụng đối với tất cả khách hàng của Clip TV có nạp gói Clip TV - Premium Gia đình trong thời gian diễn ra chương trình.

Cách tham gia: Khách hàng của Clip TV khi mua và nạp gói dịch vụ Premium Gia đình sẽ có cơ hội nhận được những phần quà và giải thưởng như sau:

- Phần quà “Sinh nhật vui”: Với mỗi giao dịch nạp gói Gia đình ở các thời hạn tương ứng 3, 6 và 12 tháng, khách hàng sẽ được tặng thêm thời gian sử dụng lần lượt là 1, 3 và 7 tháng.

- Giải thưởng “Sinh nhật tuyệt vời”: Mỗi tài khoản Clip TV (số điện thoại) có phát sinh giao dịch nạp gói Gia đình (thời hạn sử dụng tối thiểu 1 tháng) trong thời gian chương trình sẽ có cơ hội rút thăm trúng thưởng những phần quà bao gồm: iPhone X, Smart TV, Clip TV Box, Gói dịch vụ Clip TV...

Thời gian mở thưởng:

- Đợt 1: quay số xác định giải tuần 1. Áp dụng cho toàn bộ khách hàng nạp gói Gia đình từ ngày 18/12 đến 24/12. Tổ chức quay số vào ngày 26/12/2017.

- Đợt 2: quay số xác định giải tuần 2. Áp dụng cho toàn bộ khách hàng nạp gói Gia đình từ ngày 25/12 đến 31/12. Tổ chức quay số vào ngày 5/1/2018.

- Đợt 3: quay số xác định giải Đặc biệt. Áp dụng cho toàn bộ khách hàng tham gia chương trình. Tổ chức quay số vào ngày 5/1/2018.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Phần quà sinh nhật vui

Tận hưởng gói

Thời hạn gói dịch vụ Thời hạn tặng thêm
3 tháng 1 tháng
6 tháng 3 tháng
12 tháng 7 tháng

Phần quà Sinh nhật tuyệt vời

Cơ cấu giải thưởng Giải thưởng
Giải thưởng tuần TV 49, Clip TV BOX, Gói Premium Gia đình Clip TV 20 tháng
Giải thưởng tổng iPhone X, Clip TV BOX, Gói Premium Gia đình Clip TV 20 tháng

Phần quà Sinh nhật tuyệt vời

Giải thưởng

Giải thưởng tuần

TV 49, Clip TV BOX, Gói Premium Gia đình Clip TV 20 tháng

Giải thưởng tổng

iPhone X, Clip TV BOX, Gói Premium Gia đình Clip TV 20 tháng

Các quy định khác

- Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

- Trong thời gian 7 ngày, khách hàng trúng giải sẽ được liên hệ hướng dẫn nhận giải.

Trường hợp trong 30 ngày, Clip TV không liên hệ được với người trúng giải, kết quả quay số sẽ bị hủy, giải thưởng được xung vào công quỹ.

- Khách hàng trúng thưởng chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đi lại để nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Công ty Bạch Minh có trách nhiệm đứng ra giải quyết những khiếu nại từ phía khách hàng trên cơ sở những quy định của chương trình “Sinh nhật tuyệt vời. Mỗi ngày. Mọi nơi” và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng khi mua sản phẩm dịch vụ Clip TV.

Trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng, việc khiếu nại sẽ được giải quyết theo các quy định của pháp luật hiện hành.

- Công ty Bạch Minh cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.