VCK EURO 2024

Kênh Truyền Hình Đề Xuất

Top 10 ClipTV

Thú Cưng Siêu Quậy

Phim bộ 10.0 39 Tập
Phim bộ 10.0 15 Tập
Phim bộ 10.0 19 Tập
Phim lẻ 6.2 86 Phút
Phim lẻ 7.8 88 Phút
Phim lẻ 7.3 84 Phút
Phim lẻ 7.7 92 Phút
Phim bộ 7.0 52 Tập
Phim lẻ 8.1 98 Phút
Phim bộ 7.1 51 Tập
Phim lẻ 5.6 95 Phút
Phim bộ 10.0 77 Tập
Phim bộ 10.0 78 Tập
Phim lẻ 7.8 86 Phút
Phim lẻ 8.2 94 Phút

Phiêu Lưu Qua Màn Ảnh Nhỏ

Phim lẻ 7.1 118 Phút
Phim lẻ 8.3 87 Phút
Phim lẻ 8.2 150 Phút
Phim lẻ 8.3 93 Phút
Phim lẻ 7.7 114 Phút
Phim lẻ 8.1 134 Phút
Phim lẻ 8.5 113 Phút
Phim lẻ 8.9 115 Phút
Phim lẻ 7.4 85 Phút
Phim lẻ 3.0 87 Phút
Phim lẻ 8.4 120 Phút
Phim lẻ 7.5 105 Phút
Phim lẻ 8.6 162 Phút
Phim lẻ 8.1 147 Phút
Phim lẻ 6.8 89 Phút
background-thumb background-blur-thumb
Phim lẻ Tâm lý 100 Phút
Câu chuyện kể về một lần về nước của cậu thanh niên Văn 28 tuổi, lần trở về từ Mỹ này cậu không đi một mình mà đi cùng Ian – một anh chàng Việt kiều mới 20 tuổi. Tình cảm của hai người dần bị bại lộ, sự kỳ thị của mọi người cũng như áp lực truyền thống gia đình đè nặng lên đôi vai Văn.

HBO Go - Phim Hay Mỗi Ngày

Phim lẻ 0.0 107 Phút
Phim lẻ 7.6 151 Phút
Phim lẻ 9.8 103 Phút
Phim lẻ 9.3 103 Phút
Phim lẻ 8.0 87 Phút
Phim lẻ 2.0 81 Phút
Phim lẻ 0.0 71 Phút
Phim lẻ 9.2 110 Phút
Phim lẻ 10.0 110 Phút
Phim lẻ 10.0 96 Phút
Phim lẻ 8.2 118 Phút
Phim lẻ 9.1 85 Phút
Phim lẻ 7.1 118 Phút
Phim lẻ 0.0 86 Phút
Phim lẻ 10.0 73 Phút
Phim lẻ 6.2 102 Phút
Phim lẻ 5.5 131 Phút
Phim lẻ 9.5 84 Phút
Phim lẻ 8.5 91 Phút
Phim lẻ 8.1 90 Phút
Phim lẻ 7.3 93 Phút
Phim lẻ 9.4 103 Phút
Phim lẻ 8.0 90 Phút
Phim lẻ 8.3 106 Phút

Quốc Hội TV

Truyền Hình Xem Lại

Kênh Truyền Hình Thiết Yếu Quốc Gia

Gói Giải Trí Cao Cấp K+

Truyền Hình Quốc Tế Xem Lại

Phim Truyền Hình Nổi Bật (Live)

Chương Trình Truyền Hình Nổi Bật (Live)

Tin Tức

Tuyển Tập Phim

Phim Hoa Ngữ

Phim bộ 7.8 15/36 Tập
Phim bộ 10.0 30 Tập
Phim bộ 7.0 20 Tập
Phim bộ 10.0 26 Tập
Phim bộ 9.0 16 Tập
Phim bộ 8.0 70 Tập
Phim lẻ 8.7 105 Phút
Phim lẻ 8.2 102 Phút
Phim bộ 7.8 24 Tập
Phim bộ 7.5 25 Tập
Phim bộ 10.0 20/40 Tập
Phim bộ 8.0 16 Tập
Phim bộ 10.0 81 Tập
Phim bộ 7.3 24 Tập
Phim bộ 9.0 50 Tập
Phim bộ 10.0 90 Tập
Phim bộ 9.9 40 Tập
Phim bộ 8.4 45 Tập
Phim bộ 8.9 50 Tập
Phim bộ 8.6 80 Tập
Phim bộ 5.0 52 Tập
Phim bộ 1.0 60 Tập
Phim bộ 8.9 32 Tập
Phim bộ 8.3 42 Tập

Những Tác Phẩm Điện Ảnh Về Đại Dương

Phim lẻ 8.9 92 Phút
Phim lẻ 9.0 107 Phút
Phim bộ 9.2 6 Tập
Phim lẻ 8.5 122 Phút
Phim lẻ 8.0 143 Phút
Phim bộ 9.8 6 Tập
Phim lẻ 8.7 105 Phút
Phim lẻ 8.4 109 Phút
Phim lẻ 8.8 129 Phút
Phim lẻ 7.1 118 Phút

Dành Cho Thiếu Nhi

Phim lẻ 8.2 140 Phút
Phim lẻ 8.7 138 Phút
Phim lẻ 9.0 100 Phút
Phim bộ 0.0 10 Tập
Phim lẻ 8.2 150 Phút
Phim lẻ 6.0 85 Phút
Phim lẻ 7.7 92 Phút
Phim lẻ 8.3 87 Phút
Phim lẻ 8.4 130 Phút
Phim lẻ 8.2 109 Phút
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim lẻ 7.9 146 Phút
Phim lẻ 8.1 161 Phút
Phim lẻ 8.2 94 Phút
Phim lẻ 7.9 93 Phút
Phim lẻ 8.5 153 Phút
Phim lẻ 8.6 142 Phút
Phim lẻ 8.3 167 Phút
Phim bộ 8.4 4 Tập

Ẩm Thực Vạn Món Ngon

Phim lẻ 8.4 86 Phút
Phim bộ 5.5 8 Tập
Phim bộ 9.2 20 Tập (2 Phần)
Phim bộ 8.9 8 Tập
Phim bộ 0.0 18 Tập
Phim bộ 8.8 10 Tập
Phim bộ 6.9 5 Tập
Phim bộ 7.0 6 Tập
Phim bộ 9.9 6 Tập
Phim bộ 7.9 10 Tập
Phim bộ 9.0 8 Tập
Phim bộ 7.8 8 Tập
Phim bộ 7.4 10 Tập

Bom Tấn Khuấy Đảo Mùa Hè

Phim bộ 7.0 6 Tập
Phim bộ 8.6 10 Tập
Phim lẻ 8.5 145 Phút
Phim bộ 8.2 9 Tập
Phim lẻ 8.6 156 Phút
Phim bộ 10.0 7 Tập
Phim bộ 7.0 18 Tập
Phim lẻ 7.9 232 Phút
Phim lẻ 8.1 155 Phút
Phim lẻ 8.5 113 Phút
Phim lẻ 8.4 140 phút
Phim lẻ 8.1 134 Phút

Phim Việt Nam Đặc Sắc

Phim lẻ 7.3 95 Phút
Phim lẻ 8.2 100 Phút
Phim lẻ 7.7 88 Phút
Phim lẻ 8.2 100 Phút
Phim lẻ 8.6 143 Phút
Phim bộ 8.4 31 Tập
Phim lẻ 8.5 132 Phút
Phim bộ 8.9 25 Tập (Phần 1)
Phim lẻ 8.1 102 Phút
Phim lẻ 9.3 100 Phút
Phim lẻ 8.9 99 Phút
Phim lẻ 8.4 86 Phút
Phim lẻ 8.2 95 Phút
Phim lẻ 8.3 100 Phút
Phim lẻ 8.4 114 Phút
Phim lẻ 7.8 93 Phút
Phim lẻ 7.8 84 Phút
Phim lẻ 8.1 91 Phút
Phim lẻ 8.0 100 Phút
Phim lẻ 7.9 100 Phút
Phim lẻ 8.1 108 Phút
Phim lẻ 8.6 100 Phút
Phim bộ 8.3 35 Tập
Phim lẻ 8.2 92 Phút