Top 10 ClipTV

Tan Chảy Với Loạt Phim Tình Yêu Ngọt Ngào

Phim lẻ 9.1 83 Phút
Phim lẻ 8.5 107 Phút
Phim lẻ 8.9 118 Phút
Phim lẻ 9.0 120 Phút
Phim lẻ 7.3 112 Phút
Phim lẻ 9.2 99 Phút
Phim lẻ 7.9 124 Phút
Phim lẻ 8.2 118 Phút
Phim lẻ 8.3 120 Phút
Phim lẻ 8.4 123 Phút
Phim lẻ 8.3 125 Phút
Phim lẻ 9.1 86 Phút
Phim lẻ 7.8 83 Phút
Phim lẻ 7.9 129 Phút
Phim lẻ 7.9 93 Phút
Phim lẻ 8.1 105 Phút
Phim lẻ 8.9 155 Phút

Top Phim Kinh Dị Không Nên Bỏ Lỡ

Phim lẻ 8.6 86 Phút
Phim lẻ 7.7 107 Phút
Phim lẻ 8.0 98 Phút
Phim lẻ 8.0 143 Phút
Phim lẻ 8.9 166 Phút
Phim lẻ 6.4 101 Phút
Phim lẻ 5.0 105 Phút
Phim lẻ 8.6 100 Phút
Phim lẻ 8.1 114 Phút
Phim lẻ 4.6 99 Phút
Phim lẻ 7.0 94 Phút
Phim lẻ 8.7 126 Phút
Phim lẻ 8.4 81 Phút
Phim lẻ 7.6 80 Phút
Phim lẻ 8.6 83 Phút
Phim lẻ 6.5 87 Phút
Phim lẻ 7.8 115 Phút
Phim lẻ 8.2 94 Phút
Phim lẻ 8.0 98 Phút
Phim lẻ 6.8 123 Phút
Phim lẻ 8.2 98 Phút
Phim lẻ 7.6 92 Phút
Phim lẻ 7.7 91 Phút
Phim lẻ 8.9 84 Phút

Kênh Truyền Hình Đề Xuất

HBO Go - Phim Hay Mỗi Ngày

Phim lẻ 9.3 124 Phút
Phim lẻ 10.0 109 Phút
Phim lẻ 10.0 123 Phút
Phim lẻ 7.0 145 Phút
Phim lẻ 9.2 115 Phút
Phim lẻ 0.0 100 Phút
Phim lẻ 10.0 150 Phút
Phim lẻ 6.9 88 Phút
Phim lẻ 5.3 146 Phút
Phim lẻ 8.2 129 Phút
Phim lẻ 8.2 142 Phút
Phim lẻ 9.3 106 Phút
Phim lẻ 7.6 113 Phút
Phim lẻ 8.0 103 Phút
Phim lẻ 10.0 104 Phút
Phim lẻ 9.0 105 Phút
Phim lẻ 10.0 100 Phút
Phim lẻ 5.5 136 Phút
Phim lẻ 6.0 85 Phút
Phim lẻ 0.0 119 Phút
Phim lẻ 10.0 98 Phút
Phim lẻ 10.0 106 Phút
Phim lẻ 8.5 140 Phút
Phim lẻ 8.6 67 Phút

Quốc Hội TV

Truyền Hình Xem Lại

Kênh Truyền Hình Thiết Yếu Quốc Gia

Phim Hoa Ngữ

Phim bộ 8.7 40 Tập
Phim bộ 8.3 55 Tập
Phim bộ 8.2 36 Tập
Phim bộ 7.7 40 Tập
Phim bộ 8.5 45 Tập
Phim bộ 8.6 42 Tập
Phim bộ 5.4 40 Tập
Phim bộ 8.4 36/48 Tập
Phim bộ 8.2 40 Tập
Phim bộ 8.7 40 Tập
Phim bộ 8.0 40 Tập
Phim bộ 8.4 36 Tập
Phim lẻ 8.2 116 Phút
Phim bộ 8.2 40 Tập
Phim bộ 7.5 24 Tập
Phim bộ 8.3 52 Tập
Phim bộ 8.5 30 Tập
Phim bộ 8.2 42 Tập
Phim bộ 8.9 76 Tập
Phim bộ 7.9 29 Tập
Phim bộ 8.1 48 Tập
Phim bộ 7.0 80 Tập
Phim bộ 8.4 45 Tập
Phim bộ 8.1 48 Tập

Loạt Phim Điệp Viên Siêu Hạng

Phim lẻ 10.0 149 Phút
Phim lẻ 0.0 118 phút
Phim lẻ 8.5 120 Phút
Phim lẻ 8.0 106 Phút
Phim lẻ 8.1 79 Phút
Phim lẻ 6.9 147 Phút
Phim lẻ 7.2 87 Phút
Phim bộ 8.0 10 Tập
Phim lẻ 9.1 96 Phút
Phim lẻ 9.1 119 Phút
Phim lẻ 9.4 118 Phút
Phim lẻ 7.8 126 Phút

Gói Giải Trí Cao Cấp K+

Truyền Hình Quốc Tế Xem Lại

Phim Truyền Hình Nổi Bật (Live)

Chương Trình Truyền Hình Nổi Bật (Live)

Những Tác Phẩm Điện Ảnh Về Đại Dương

Phim lẻ 9.0 189 Phút
Phim lẻ 8.5 108 phút
Phim lẻ 7.8 143 Phút
Phim lẻ 8.2 75 Phút

Tin Tức

Những Người Bố Vĩ Đại

Phim lẻ 8.7 115 Phút
Phim lẻ 8.4 117 Phút
Phim bộ 7.9 44 Tập
Phim bộ 8.4 41 Tập

Những Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Thú

Phim lẻ 7.7 164 Phút
Phim lẻ 8.1 108 Phút
Phim lẻ 8.1 79 Phút
Phim lẻ 7.6 147 Phút
Phim lẻ 7.4 121 Phút
Phim lẻ 7.2 87 Phút
Phim lẻ 7.0 141 Phút
Phim lẻ 9.1 96 Phút
Phim lẻ 8.1 144 Phút
Phim lẻ 7.1 90 Phút

Ẩm Thực Vạn Món Ngon

Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim bộ 8.8 8 Tập
Phim bộ 8.3 8 Tập
Phim lẻ 8.4 90 Phút
Phim bộ 7.5 8 Tập
Phim bộ 8.4 10 Tập
Phim lẻ 9.2 86 Phút
Phim lẻ 7.5 106 Phút
Phim bộ 9.2 20 Tập (2 Phần)

Phim Truy Lùng Tội Phạm Hay Nhất

Phim bộ 7.7 9 Tập
Phim lẻ 8.1 90 Phút
Phim bộ 8.5 30 Tập
Phim lẻ 7.1 131 Phút
Phim lẻ 8.9 91 Phút
Phim bộ 8.5 86 Tập (6 Phần)
Phim bộ 8.3 10 Tập
Phim lẻ 9.1 89 Phút
Phim bộ 8.5 24 Tập (3 Phần)
Phim lẻ 7.5 92 Phút
Phim bộ 9.0 24 Tập (3 Phần)

Mẹ Là Duy Nhất

Phim lẻ 8.1 100 Phút
Phim bộ 8.6 92 Tập
Phim lẻ 8.6 67 Phút
Phim bộ 7.9 35 Tập
Phim lẻ 8.4 86 Phút
Phim lẻ 8.4 118 Phút
Phim lẻ 8.6 100 Phút

Đế Chế Và Quyền Lực

Phim bộ 6.7 12 Tập
Phim bộ 7.7 9 Tập
Phim bộ 7.0 53 Tập (6 Phần)
Phim bộ 1.0 10 Tập
Phim bộ 10.0 9 Tập
Phim bộ 6.7 10 Tập
Phim bộ 8.6 10 Tập
Phim bộ 8.9 4 Phần
Phim bộ 8.9 65 Tập (7 Phần)
Phim bộ 9.3 10 Tập
Phim bộ 8.5 86 Tập (6 Phần)
Phim bộ 10.0 18 Tập (2 Phần)
Phim bộ 8.2 8 Tập
Phim bộ 8.6 56 Tập (5 Phần)
Phim bộ 8.3 8 Tập
Phim bộ 7.2 9 Tập

Top Phim Hài Không Nên Bỏ Lỡ

Phim lẻ 6.4 101 Phút
Phim bộ 10.0 11 Tập
Phim lẻ 8.4 92 Phút
Phim lẻ 8.1 99 Phút
Phim bộ 7.2 9 Tập
Phim bộ 8.8 16 Tập
Phim bộ 8.4 10 Tập
Phim lẻ 2.0 78 Phút
Phim lẻ 8.7 117 Phút
Phim lẻ 7.4 94 Phút
Phim lẻ 8.1 144 Phút
Phim bộ 8.7 30 Tập (3 Phần)
Phim lẻ 8.7 116 Phút
Phim lẻ 7.8 100 Phút
Phim lẻ 7.9 129 Phút
Phim lẻ 7.8 108 Phút
Phim bộ 10.0 9 Tập
Phim bộ 3.0 9 Tập
Phim lẻ 8.3 122 Phút

Những Nhân Vật Hoạt Hình Đáng Yêu

Phim lẻ 8.3 109 Phút
Phim lẻ 8.2 88 Phút
Phim lẻ 6.7 45 Phút
Phim lẻ 8.0 90 Phút
Phim lẻ 7.1 107 Phút
Phim lẻ 9.7 96 Phút
Phim lẻ 6.7 130 Phút
Phim lẻ 7.3 87 Phút

Gia Đình Trong Tim Ta

Phim lẻ 8.4 144 Phút
Phim bộ 8.2 42 Tập
Phim lẻ 8.1 144 Phút
Phim lẻ 8.4 117 Phút
Phim lẻ 8.9 137 Phút
Phim bộ 7.9 44 Tập
Phim lẻ 9.3 90 Phút
Phim lẻ 8.4 133 Phút
Phim lẻ 7.8 84 Phút

Phim Việt Nam Đặc Sắc

Phim bộ 8.9 25 Tập (Phần 1)
Phim lẻ 7.2 99 Phút
Phim lẻ 8.0 91 Phút
Phim bộ 8.9 100 Tập
Phim lẻ 8.2 95 Phút
Phim lẻ 7.7 84 Phút
Phim lẻ 7.8 100 Phút
Phim lẻ 8.4 95 Phút
Phim lẻ 8.3 119 Phút
Phim lẻ 8.4 90 Phút
Phim lẻ 8.1 100 Phút
Phim lẻ 7.3 87 Phút
Phim lẻ 7.8 98 Phút
Phim lẻ 8.3 100 Phút
Phim lẻ 8.1 108 Phút
Phim lẻ 8.5 107 Phút
Phim lẻ 8.2 92 Phút
Phim lẻ 8.1 87 Phút
Phim lẻ 8.3 114 Phút
Phim bộ 8.2 35 Tập
Phim lẻ 8.4 102 Phút
Phim lẻ 7.3 95 Phút
Phim lẻ 7.6 88 Phút
Phim bộ 8.3 36 Tập