Top 10 ClipTV

Mẹ Là Duy Nhất

Phim lẻ 8.8 100 Phút
Phim lẻ 8.5 67 Phút
Phim bộ 8.4 92 Tập
Phim lẻ 8.0 100 Phút
Phim lẻ 8.4 86 Phút
Phim lẻ 8.6 118 Phút
Phim bộ 7.2 35 Tập

Lan Toả Tinh Thần Thể Thao

Phim bộ 9.0 29 Tập (4 Phần)
Phim lẻ 9.8 69 Phút
Phim bộ 7.9 47 Tập (5 Phần)
Phim lẻ 8.8 85 Phút
Phim lẻ 8.0 98 Phút
Phim lẻ 8.4 144 Phút
Phim lẻ 8.4 125 Phút
Phim lẻ 7.4 56 Phút
Phim lẻ 7.9 67 Phút
Phim bộ 10.0 2 Tập
Phim lẻ 9.6 53 Phút
Phim lẻ 7.8 115 Phút

Kênh Truyền Hình Đề Xuất

HBO Go - Phim Hay Mỗi Ngày

Phim lẻ 5.5 97 Phút
Phim lẻ 6.5 95 Phút
Phim lẻ 8.1 98 Phút
Phim lẻ 7.5 77 Phút
Phim lẻ 6.7 111 Phút
Phim lẻ 8.4 88 Phút
Phim lẻ 8.3 120 Phút
Phim lẻ 8.6 83 Phút
Phim lẻ 7.4 80 Phút
Phim lẻ 0.0 126 Phút
Phim lẻ 9.9 97 Phút
Phim lẻ 8.7 120 Phút
Phim lẻ 9.1 133 Phút
Phim lẻ 6.5 106 Phút
Phim lẻ 10.0 90 Phút
Phim lẻ 10.0 149 Phút
Phim lẻ 8.6 142 Phút
Phim lẻ 7.5 112 phút
Phim lẻ 9.5 89 Phút
Phim lẻ 6.6 130 Phút
Phim lẻ 8.7 120 Phút
Phim lẻ 8.0 98 Phút
Phim lẻ 8.2 110 Phút
Phim lẻ 7.9 91 Phút

Quốc Hội TV

Truyền Hình Xem Lại

Phim Hoa Ngữ

Phim bộ 8.5 36 Tập
Phim lẻ 8.2 116 Phút
Phim bộ 8.0 36 Tập
Phim bộ 7.3 45 Tập
Phim bộ 9.3 47 Tập
Phim bộ 8.2 40 Tập
Phim bộ 8.7 42 Tập
Phim bộ 8.3 36 Tập
Phim bộ 8.6 42 Tập
Phim bộ 9.3 30 Tập
Phim bộ 6.9 80 Tập
Phim bộ 8.9 15 Tập
Phim bộ 8.5 45 Tập
Phim bộ 8.3 55 Tập
Phim bộ 8.6 52 Tập
Phim bộ 5.5 40 Tập
Phim bộ 8.1 41 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim bộ 8.3 60 Tập
Phim bộ 7.0 40 Tập
Phim bộ 8.4 40 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim bộ 8.5 40 Tập
Phim bộ 8.1 48 Tập

Đế Chế Và Quyền Lực

Phim bộ 8.0 86 Tập (6 Phần)
Phim bộ 8.3 8 Tập
Phim bộ 8.3 56 Tập (5 Phần)
Phim bộ 8.6 10 Tập
Phim bộ 10.0 18 Tập (2 Phần)
Phim bộ 7.0 53 Tập (6 Phần)
Phim bộ 8.8 65 Tập (7 Phần)
Phim bộ 1.0 12 Tập
Phim bộ 8.5 4 Phần
Phim bộ 7.1 9 Tập
Phim bộ 9.3 10 Tập
Phim bộ 1.0 10 Tập
Phim bộ 10.0 9 Tập
Phim bộ 9.0 9 Tập
Phim bộ 8.3 8 Tập
Phim bộ 8.2 9 Tập

Độc Thân Vui Vẻ

Phim lẻ 8.4 125 Phút
Phim bộ 5.3 10 Tập
Phim lẻ 10.0 93 phút
Phim lẻ 9.7 83 Phút
Phim lẻ 10.0 108 Phút
Phim lẻ 8.6 132 Phút
Phim lẻ 7.8 129 Phút

Những Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Thú

Phim lẻ 8.4 86 Phút
Phim lẻ 6.8 96 Phút
Phim lẻ 7.4 79 Phút
Phim lẻ 7.4 121 Phút
Phim lẻ 7.2 122 Phút
Phim lẻ 8.7 96 Phút
Phim lẻ 7.0 102 Phút
Phim lẻ 7.4 112 Phút
Phim lẻ 8.1 139 Phút
Phim lẻ 10.0 87 Phút
Phim lẻ 4.6 90 Phút
Phim lẻ 8.1 108 Phút

Phim Cho Người Thích Đùa

Phim lẻ 9.1 87 Phút
Phim lẻ 7.9 110 Phút
Phim bộ 8.9 10 Tập
Phim bộ 8.4 12 Tập
Phim lẻ 8.8 116 Phút
Phim bộ 10.0 10 Tập

Bước Vào Thế Giới Phù Thuỷ

Phim lẻ 8.3 167 Phút
Phim lẻ 7.6 161 Phút
Phim lẻ 8.5 142 Phút
Phim lẻ 7.7 150 Phút
Phim lẻ 8.5 153 Phút
Phim lẻ 8.1 132 Phút
Phim lẻ 7.8 146 Phút
Phim lẻ 8.4 130 Phút
Phim lẻ 10.0 147 Phút
Phim lẻ 8.1 143 Phút
Phim lẻ 8.7 98 Phút
Phim lẻ 8.7 138 Phút
Phim bộ 8.6 4 Tập
Phim lẻ 9.1 114 Phút
Phim lẻ 8.6 159 Phút

Những Bộ Phim Đình Đám Về Ma Cà Rồng

Phim lẻ 9.3 117 Phút
Phim lẻ 9.5 126 Phút
Phim lẻ 5.5 159 Phút
Phim lẻ 8.7 152 Phút
Phim lẻ 7.3 110 Phút
Phim bộ 7.0 10 Tập
Phim lẻ 10.0 85 Phút
Phim lẻ 9.3 131 Phút
Phim lẻ 7.7 85 Phút
Phim lẻ 7.8 88 Phút
Phim bộ 8.1 80 Tập (7 Phần)
Phim lẻ 7.9 101 Phút

Thanh Xuân Tươi Đẹp

Phim lẻ 8.8 116 Phút
Phim lẻ 8.3 99 Phút
Phim lẻ 8.8 116 Phút
Phim lẻ 8.8 137 Phút
Phim lẻ 7.0 120 phút
Phim lẻ 8.6 105 Phút
Phim lẻ 8.6 132 Phút
Phim lẻ 10.0 93 phút
Phim lẻ 8.4 92 Phút
Phim lẻ 8.2 120 Phút
Phim lẻ 9.4 118 Phút

Những Nhân Vật Hoạt Hình Đáng Yêu

Phim lẻ 8.0 95 Phút
Phim lẻ 7.9 150 Phút
Phim lẻ 8.0 90 Phút
Phim lẻ 6.6 87 Phút
Phim lẻ 8.5 88 Phút
Phim lẻ 7.7 107 Phút
Phim lẻ 9.5 96 Phút
Phim lẻ 8.0 109 Phút
Phim lẻ 6.6 130 Phút
Phim lẻ 6.8 45 Phút

Series Phim Tốc Độ Đỉnh Cao Fast & Furious

Phim lẻ 8.5 156 Phút
Phim lẻ 10.0 149 Phút
Phim lẻ 7.4 155 Phút
Phim lẻ 8.8 157 Phút
Phim lẻ 7.0 169 Phút
Phim lẻ 7.6 169 Phút
Phim lẻ 8.3 136 Phút
Phim lẻ 10.0 157 Phút

Phim Truy Lùng Tội Phạm Hay Nhất

Phim bộ 9.2 24 (3 Phần)
Phim bộ 8.0 86 Tập (6 Phần)
Phim lẻ 6.4 129 Phút
Phim bộ 7.1 9 Tập
Phim bộ 7.7 10 Tập
Phim lẻ 7.3 92 Phút
Phim lẻ 9.3 89 Phút
Phim lẻ 8.4 112 Phút
Phim bộ 5.5 24 Tập (3 Phần)
Phim lẻ 9.3 91 Phút
Phim bộ 8.2 30 Tập
Phim lẻ 8.0 90 Phút

Chương Trình Truyền Hình Nổi Bật (Live)

Truyền Hình Quốc Tế Xem Lại

Gói Giải Trí Cao Cấp K+

Phim Truyền Hình Nổi Bật (Live)

Top Phim Hài Không Nên Bỏ Lỡ

Phim lẻ 8.6 85 Phút
Phim lẻ 8.4 92 Phút
Phim lẻ 8.6 100 Phút
Phim lẻ 8.3 100 Phút
Phim lẻ 8.2 90 Phút
Phim lẻ 7.5 108 Phút
Phim lẻ 8.4 90 Phút
Phim lẻ 8.4 102 Phút
Phim lẻ 9.0 98 Phút
Phim lẻ 8.5 112 Phút
Phim lẻ 6.9 91 Phút
Phim lẻ 8.4 82 Phút
Phim lẻ 8.1 101 Phút
Phim lẻ 8.5 93 Phút
Phim lẻ 7.4 84 Phút
Phim lẻ 7.3 95 Phút
Phim lẻ 8.3 99 Phút
Phim lẻ 9.1 107 Phút
Phim lẻ 8.1 101 Phút
Phim lẻ 8.3 94 Phút
Phim bộ 8.4 30 Tập (3 Phần)
Phim lẻ 8.2 86 Phút

Phim Việt Nam Đặc Sắc

Phim lẻ 8.9 90 Phút
Phim lẻ 8.4 119 Phút
Phim lẻ 7.6 88 Phút
Phim bộ 8.4 63 Tập
Phim lẻ 8.2 90 Phút
Phim lẻ 8.5 107 Phút
Phim lẻ 8.1 101 Phút
Phim bộ 8.4 32 Tập
Phim lẻ 8.0 91 Phút
Phim lẻ 8.2 90 Phút
Phim bộ 8.1 100/300 Tập
Phim lẻ 7.7 96 Phút
Phim lẻ 7.1 87 Phút
Phim lẻ 9.0 104 Phút
Phim lẻ 8.2 98 Phút
Phim bộ 8.1 35 Tập
Phim bộ 8.9 25 Tập (Phần 1)
Phim lẻ 7.5 108 Phút
Phim lẻ 8.4 90 Phút
Phim lẻ 8.6 130 Phút
Phim bộ 8.3 36 Tập
Phim lẻ 8.2 92 Phút
Phim lẻ 8.5 107 Phút
Phim lẻ 8.1 108 Phút

Tin Tức

Kênh Truyền Hình Thiết Yếu Quốc Gia

Top Phim Hài Vui Nhộn Cho Kỳ Nghỉ Lễ

Phim lẻ 10.0 115 Phút
Phim lẻ 8.5 90 Phút
Phim bộ 8.5 10 Tập
Phim lẻ 7.2 96 Phút
Phim bộ 9.4 10 Tập
Phim bộ 8.3 8 Tập
Phim lẻ 8.5 88 Phút
Phim lẻ 6.6 87 Phút
Phim lẻ 8.0 90 Phút
Phim bộ 9.0 8 Tập
Phim bộ 10.0 7 Tập
Phim bộ 7.4 8 Tập
Phim bộ 10.0 7 Tập
Phim lẻ 7.6 104 Phút
Phim lẻ 0.0 101 Phút