Top 10 ClipTV

Đón Năm Mới Cùng Loạt Phim Ghi Dấu Ấn 2023

Phim lẻ 8.6 173 Phút
Phim lẻ 7.8 128 Phút
Phim lẻ 8.8 100 Phút
Phim lẻ 7.9 97 Phút
Phim lẻ 9.0 86 Phút
Phim lẻ 9.0 89 Phút
Phim lẻ 8.0 85 Phút
Phim lẻ 8.1 124 Phút
Phim lẻ 9.2 107 Phút
Phim lẻ 8.9 137 Phút

Những Người Hùng Trên Màn Ảnh

Phim lẻ 8.3 142 Phút
Phim lẻ 8.8 113 Phút
Phim lẻ 8.6 92 Phút
Phim lẻ 8.0 101 Phút
Phim lẻ 8.5 105 Phút
Phim lẻ 8.4 120 Phút
Phim lẻ 8.4 134 Phút
Phim lẻ 8.7 126 Phút
Phim lẻ 7.5 143 Phút
Phim lẻ 8.2 164 Phút
Phim lẻ 8.2 149 Phút
Phim lẻ 8.7 146 phút
Phim lẻ 10.0 104 Phút
Phim lẻ 8.6 149 Phút
Phim lẻ 6.3 125 Phút
Phim lẻ 5.5 129 Phút
Phim lẻ 7.8 126 Phút
Phim lẻ 8.7 142 Phút
Phim lẻ 8.1 106 Phút
Phim lẻ 8.7 118 phút
Phim lẻ 8.8 120 Phút
background-thumb background-blur-thumb

Cuộc Sống Của Brad

Dù có sự nghiệp ổn định, Brad vẫn không ngừng so sánh và chất vấn bản thân khi gặp lại những người bạn cũ vì học lực của họ không bằng anh nhưng đều giàu có và thành đạt. Liệu cuộc sống của Brad có thực sự tồi tệ như anh nghĩ?

Kênh Truyền Hình Đề Xuất

HBO Go - Phim Hay Mỗi Ngày

Phim lẻ 8.6 86 Phút
Phim lẻ 7.4 138 Phút
Phim lẻ 8.6 156 Phút
Phim lẻ 8.9 118 Phút
Phim lẻ 7.9 189 Phút
Phim lẻ 10.0 80 Phút
Phim lẻ 8.9 104 Phút
Phim lẻ 8.3 94 Phút
Phim lẻ 5.0 130 Phút
Phim lẻ 0.0 104 Phút
Phim lẻ 6.5 93 Phút
Phim lẻ 8.0 93 Phút
Phim lẻ 10.0 86 Phút
Phim lẻ 2.0 101 Phút
Phim lẻ 5.5 112 Phút
Phim lẻ 0.0 101 Phút
Phim lẻ 10.0 95 phút
Phim lẻ 8.4 101 Phút
Phim lẻ 10.0 108 Phút
Phim lẻ 7.7 140 Phút
Phim lẻ 10.0 95 Phút
Phim lẻ 2.0 98 Phút
Phim lẻ 8.1 130 Phút
Phim lẻ 10.0 123 Phút

Quốc Hội TV

Truyền Hình Xem Lại

Kênh Truyền Hình Thiết Yếu Quốc Gia

Gói Giải Trí Cao Cấp K+

Truyền Hình Quốc Tế Xem Lại

Phim Truyền Hình Nổi Bật (Live)

Chương Trình Truyền Hình Nổi Bật (Live)

Tin Tức

Tuyển Tập Phim

Phim Hoa Ngữ

Phim bộ 8.2 22 Tập
Phim bộ 8.3 41 Tập
Phim bộ 7.4 46 Tập
Phim bộ 10.0 33 Tập
Phim bộ 8.0 52 Tập
Phim lẻ 9.0 90 Phút
Phim bộ 8.0 41 Tập
Phim bộ 8.0 36 Tập
Phim lẻ 8.9 77 Phút
Phim bộ 8.6 40 Tập
Phim bộ 8.2 40 Tập
Phim bộ 7.6 44 Tập
Phim lẻ 7.8 88 Phút
Phim bộ 8.1 41 Tập
Phim lẻ 6.8 86 Phút
Phim bộ 7.9 29 Tập
Phim bộ 8.7 40 Tập
Phim bộ 9.2 24 Tập
Phim bộ 9.3 24 Tập
Phim lẻ 7.9 84 Phút
Phim bộ 8.4 36 Tập
Phim bộ 8.9 30 Tập
Phim bộ 9.0 38 Tập
Phim bộ 8.5 40 Tập

Dạo Bước Cùng Khủng Long

Phim lẻ 8.3 93 Phút
Phim lẻ 7.8 140 Phút
Phim lẻ 8.2 115 Phút
Phim lẻ 8.5 123 Phút
Phim bộ 8.3 49 Tập

Hoạt Hình Kinh Điển Gắn Liền Với Tuổi Thơ

Phim bộ 5.5 9 Tập
Phim lẻ 8.2 73 Phút
Phim lẻ 7.2 73 Phút
Phim bộ 9.7 29 Tập
Phim bộ 9.0 7 Tập
Phim bộ 7.6 6 Tập
Phim bộ 9.0 77 Tập
Phim bộ 8.6 7 Tập
Phim bộ 9.2 19 Tập
Phim bộ 5.2 22 Tập
Phim bộ 8.5 10 Tập
Phim bộ 8.1 21 Tập
Phim bộ 6.9 25 Tập
Phim bộ 9.1 11 Tập

Phim Học Đường Gợi Nhớ Thanh Xuân

Phim lẻ 8.6 104 Phút
Phim lẻ 8.7 143 Phút
Phim lẻ 8.4 150 Phút
Phim lẻ 8.9 37 Phút
Phim bộ 8.6 10 Tập
Phim lẻ 8.7 123 Phút
Phim lẻ 8.2 95 Phút
Phim lẻ 8.3 149 Phút

Bản Lĩnh Phái Mạnh

Phim lẻ 6.9 89 Phút
Phim lẻ 7.9 98 Phút
Phim lẻ 7.7 91 Phút
Phim lẻ 9.0 120 phút
Phim lẻ 8.2 83 Phút
Phim lẻ 7.5 143 Phút
Phim lẻ 8.7 146 phút
Phim lẻ 7.9 143 Phút
Phim lẻ 8.8 77 Phút
Phim lẻ 7.6 124 Phút
Phim lẻ 7.8 82 Phút

Giai Điệu Đam Mê

Phim lẻ 7.2 100 Phút
Phim lẻ 9.4 115 Phút
Phim lẻ 8.3 82 Phút
Phim lẻ 7.7 104 Phút
Phim lẻ 9.2 115 Phút
Phim lẻ 9.1 230 Phút
Phim lẻ 9.3 30 Phút
Phim lẻ 9.2 107 Phút
Phim lẻ 8.5 30 Phút
Phim lẻ 8.4 150 Phút

Lật Mở Kỳ Án

Phim bộ 9.2 8 Tập
Phim bộ 7.8 5 Tập
Phim bộ 9.5 8 Tập
Phim bộ 8.9 8 Tập
Phim bộ 7.3 10 Tập
Phim bộ 8.4 8 Tập
Phim bộ 7.2 6 Tập
Phim bộ 8.7 8 Tập
Phim bộ 9.0 8 Tập
Phim bộ 8.0 30 Tập

Phim Kinh Dị Hay Khiến Bạn "Rợn Tóc Gáy"

Phim lẻ 6.7 123 Phút
Phim lẻ 8.8 109 Phút
Phim lẻ 8.5 83 Phút
Phim lẻ 7.9 97 Phút
Phim lẻ 9.2 84 Phút
Phim lẻ 8.1 108 Phút
Phim lẻ 8.0 91 Phút
Phim lẻ 10.0 75 Phút
Phim lẻ 7.5 140 phút
Phim lẻ 9.6 88 Phút
Phim lẻ 7.9 143 Phút
Phim lẻ 9.9 84 Phút
Phim lẻ 7.7 212 Phút
Phim lẻ 7.6 86 Phút
Phim lẻ 7.4 148 Phút
Phim lẻ 9.2 129 Phút
Phim lẻ 7.1 105 Phút
Phim lẻ 8.7 81 Phút
Phim lẻ 8.5 80 Phút
Phim lẻ 9.0 166 Phút
Phim lẻ 7.2 73 Phút
Phim lẻ 8.2 115 Phút
Phim lẻ 9.9 104 Phút
Phim lẻ 10.0 98 Phút

Loạt Phim Ma Đầy Ám Ảnh

Phim lẻ 7.8 98 Phút
Phim lẻ 7.1 87 Phút
Phim lẻ 7.4 148 Phút
Phim lẻ 7.6 86 Phút
Phim lẻ 7.1 92 Phút
Phim lẻ 7.7 88 Phút
Phim lẻ 8.1 89 Phút
Phim lẻ 8.4 78 Phút
Phim lẻ 8.9 94 Phút
Phim lẻ 7.7 212 Phút
Phim lẻ 7.5 108 Phút
Phim lẻ 9.2 129 Phút
Phim lẻ 8.0 92 Phút
Phim lẻ 8.1 108 Phút

Phụ Nữ Tài Sắc Vẹn Toàn

Phim bộ 9.1 6 Tập
Phim bộ 8.2 23 Tập
Phim bộ 9.1 10 Tập
Phim lẻ 7.7 120 phút
Phim bộ 8.5 11 Tập
Phim lẻ 8.6 146 Phút
Phim lẻ 8.9 141 Phút
Phim bộ 8.7 65 Tập (7 Phần)
Phim bộ 8.9 10 Tập
Phim lẻ 9.0 145 Phút
Phim lẻ 8.8 116 Phút
Phim bộ 8.8 9 Tập
Phim lẻ 9.3 111 Phút
Phim bộ 10.0 20 Tập
Phim bộ 9.3 20 Tập (2 Phần)
Phim lẻ 8.4 150 Phút

Người Phụ Nữ Tuyệt Vời

Phim bộ 7.9 29 Tập
Phim bộ 9.0 50 Tập
Phim bộ 8.5 36 Tập
Phim bộ 9.3 43 Tập
Phim bộ 7.6 24 Tập
Phim bộ 8.4 30 Tập
Phim bộ 8.6 40 Tập
Phim bộ 8.5 92 Tập
Phim bộ 8.2 35 Tập
Phim bộ 8.3 36 Tập
Phim bộ 8.7 10 Tập
Phim bộ 8.1 100/300 Tập

Chúng Ta Là Một Đội!

Phim lẻ 7.8 111 Phút
Phim lẻ 9.2 92 Phút
Phim lẻ 7.7 145 Phút
Phim lẻ 9.0 120 Phút
Phim lẻ 8.8 97 Phút
Phim lẻ 8.0 136 Phút

Top Phim Viễn Tưởng Đỉnh Cao

Phim lẻ 8.1 130 Phút
Phim lẻ 8.0 102 Phút
Phim bộ 8.3 9 Tập
Phim lẻ 10.0 100 Phút
Phim lẻ 8.1 155 Phút
Phim lẻ 10.0 123 Phút
Phim lẻ 6.9 103 Phút
Phim lẻ 8.7 81 Phút
Phim lẻ 8.7 140 Phút
Phim lẻ 8.2 147 Phút

Bao La Tình Mẹ - Ấm Áp Tình Cha

Phim lẻ 8.2 92 Phút
Phim lẻ 8.7 86 Phút