Top 10 ClipTV

Phiêu Lưu Qua Màn Ảnh Nhỏ

Phim lẻ 7.8 114 Phút
Phim lẻ 8.3 93 Phút
Phim lẻ 7.7 85 Phút
Phim lẻ 8.1 150 Phút
Phim lẻ 8.2 87 Phút
Phim lẻ 8.3 134 Phút
Phim lẻ 8.0 147 Phút
Phim lẻ 8.6 162 Phút
Phim lẻ 7.0 105 Phút
Phim lẻ 8.5 113 Phút
Phim lẻ 6.9 89 Phút
Phim lẻ 8.7 115 Phút
Phim lẻ 0.0 87 Phút
Phim lẻ 8.5 120 Phút
Phim lẻ 7.3 118 Phút

Những Tác Phẩm Điện Ảnh Về Đại Dương

Phim lẻ 8.7 129 Phút
Phim lẻ 9.5 122 Phút
Phim bộ 9.0 6 Tập
Phim lẻ 9.1 107 Phút
Phim lẻ 8.7 92 Phút
Phim lẻ 8.9 109 Phút
Phim lẻ 8.7 105 Phút
Phim bộ 9.8 6 Tập
Phim lẻ 7.9 143 Phút
Phim lẻ 7.3 118 Phút
background-thumb background-blur-thumb

Tên Tôi Là Busaba

Phim xoay quanh chuyện tình hài hước giữa Saran - công tử của một tập đoàn lớn và Bussaba - bà cô ế chồng, có thân hình to béo. Từ oan gia, họ dần nhận ra điểm tốt đẹp của đối phương. Tình yêu của họ vượt qua khoảng cách giàu nghèo, tuổi tác.

Kênh Truyền Hình Đề Xuất

HBO Go - Phim Hay Mỗi Ngày

Phim lẻ 7.6 87 Phút
Phim lẻ 3.0 81 Phút
Phim lẻ 8.8 110 Phút
Phim lẻ 10.0 110 Phút
Phim lẻ 10.0 96 Phút
Phim lẻ 8.1 118 Phút
Phim lẻ 9.1 85 Phút
Phim lẻ 7.3 118 Phút
Phim lẻ 0.0 86 Phút
Phim lẻ 10.0 73 Phút
Phim lẻ 6.3 102 Phút
Phim lẻ 5.5 131 Phút
Phim lẻ 9.5 84 Phút
Phim lẻ 8.5 91 Phút
Phim lẻ 8.2 90 Phút
Phim lẻ 7.6 93 Phút
Phim lẻ 10.0 103 Phút
Phim lẻ 7.8 90 Phút
Phim lẻ 8.3 106 Phút
Phim lẻ 1.0 105 Phút
Phim lẻ 8.0 88 Phút
Phim lẻ 0.0 99 Phút
Phim lẻ 0.0 110 Phút
Phim lẻ 7.0 75 Phút

Quốc Hội TV

Truyền Hình Xem Lại

Kênh Truyền Hình Thiết Yếu Quốc Gia

Gói Giải Trí Cao Cấp K+

Truyền Hình Quốc Tế Xem Lại

Phim Truyền Hình Nổi Bật (Live)

Chương Trình Truyền Hình Nổi Bật (Live)

Tin Tức

Tuyển Tập Phim

Phim Hoa Ngữ

Phim bộ 5.5 15/36 Tập
Phim bộ 10.0 30 Tập
Phim bộ 7.0 20 Tập
Phim bộ 10.0 26 Tập
Phim bộ 9.0 16 Tập
Phim bộ 9.3 70 Tập
Phim lẻ 8.6 105 Phút
Phim lẻ 8.1 102 Phút
Phim bộ 5.5 24 Tập
Phim bộ 6.7 25 Tập
Phim bộ 10.0 20/40 Tập
Phim bộ 8.0 16 Tập
Phim bộ 10.0 81 Tập
Phim bộ 7.1 24 Tập
Phim bộ 9.0 50 Tập
Phim bộ 10.0 90 Tập
Phim bộ 9.9 40 Tập
Phim bộ 8.3 45 Tập
Phim bộ 9.0 50 Tập
Phim bộ 8.6 80 Tập
Phim bộ 5.0 52 Tập
Phim bộ 1.0 60 Tập
Phim bộ 8.9 32 Tập
Phim bộ 8.3 42 Tập

Dành Cho Thiếu Nhi

Phim lẻ 8.3 140 Phút
Phim lẻ 8.7 138 Phút
Phim lẻ 9.0 100 Phút
Phim bộ 0.0 10 Tập
Phim lẻ 8.1 150 Phút
Phim lẻ 6.0 85 Phút
Phim lẻ 7.4 92 Phút
Phim lẻ 8.2 87 Phút
Phim lẻ 8.4 130 Phút
Phim lẻ 8.1 109 Phút
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim lẻ 7.9 146 Phút
Phim lẻ 8.1 161 Phút
Phim lẻ 8.2 94 Phút
Phim lẻ 8.0 93 Phút
Phim lẻ 8.5 153 Phút
Phim lẻ 8.6 142 Phút
Phim lẻ 8.3 167 Phút
Phim bộ 8.4 4 Tập

Ẩm Thực Vạn Món Ngon

Phim bộ 9.9 6 Tập
Phim bộ 7.9 10 Tập
Phim bộ 9.0 8 Tập
Phim bộ 7.9 8 Tập
Phim bộ 8.9 8 Tập
Phim bộ 9.2 20 Tập (2 Phần)
Phim bộ 7.4 10 Tập
Phim bộ 7.0 6 Tập
Phim bộ 6.9 5 Tập
Phim lẻ 8.4 86 Phút
Phim bộ 8.8 10 Tập
Phim bộ 5.5 8 Tập
Phim bộ 0.0 18 Tập

Bom Tấn Khuấy Đảo Mùa Hè

Phim lẻ 8.6 156 Phút
Phim bộ 10.0 7 Tập
Phim bộ 7.0 18 Tập
Phim lẻ 7.7 232 Phút
Phim lẻ 8.1 155 Phút
Phim lẻ 8.5 113 Phút
Phim lẻ 8.4 140 phút
Phim bộ 8.2 9 Tập
Phim lẻ 8.3 134 Phút
Phim lẻ 8.5 145 Phút
Phim bộ 7.0 6 Tập
Phim bộ 8.6 10 Tập

Phim Việt Nam Đặc Sắc

Phim lẻ 8.2 95 Phút
Phim lẻ 8.3 100 Phút
Phim lẻ 8.3 114 Phút
Phim lẻ 7.8 93 Phút
Phim lẻ 7.8 84 Phút
Phim lẻ 8.1 91 Phút
Phim lẻ 8.0 100 Phút
Phim lẻ 7.9 100 Phút
Phim lẻ 8.1 108 Phút
Phim lẻ 8.6 100 Phút
Phim bộ 8.3 35 Tập
Phim lẻ 8.2 92 Phút
Phim lẻ 8.1 101 Phút
Phim lẻ 7.9 84 Phút
Phim lẻ 8.3 90 Phút
Phim lẻ 8.3 82 Phút
Phim lẻ 8.6 107 Phút
Phim lẻ 7.7 108 Phút
Phim lẻ 8.1 88 Phút
Phim lẻ 8.1 90 Phút
Phim lẻ 7.6 99 Phút
Phim lẻ 8.1 90 Phút
Phim lẻ 8.2 90 Phút
Phim lẻ 8.9 90 Phút