Sorry, this video is not available in your country.

Hướng dẫn tư thế ngồi tránh gây hại cột sống

Liên quan

Hướng dẫn tư thế ngồi tránh gây hại cột sống

Người đăng: conmalangvudai
Nếu bạn chọn kiểu ngồi thụ động, tựa lưng vào ghế thì phải đảm bảo chân được thoải mái, không đổ người về phía trước quá gần hay ngả lưng quá thấp, theo Prevention.
Tags: tư thế ngồi, cột sống

Video Đời sống/Sức khỏe