Sorry, this video is not available in your country.

HTV Thể Thao Giải Futsal Cúp Quốc gia

Yêu thích

Giải Futsal Cúp Quốc gia

Thời gian chiếu: 10:30 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Tường thuật các trận đấu trong khuôn khổ giải futsal Cúp Quốc gia 2016.