Sorry, this video is not available in your country.

HTV2 Chỉ Yêu Mình Em (Tập 49 + 50)

Yêu thích

Chỉ Yêu Mình Em (Tập 49 + 50)

Thời gian chiếu: 17:00 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Mẹ nhẫn tâm bày mưu cho kẻ thứ ba cướp đoạt tình yêu của con gái ruột - chuyện không tưởng ấy đang tồn tại như một góc khuất xót xa, được phản ánh qua bộ phim Hàn Quốc - Chỉ yêu mình em.