Vui lòng đăng nhập để xem nội dung

Đăng ký trải nghiệm miễn phí

HTV2 Thời sự VN

Yêu thích

Thời sự VN

Thời gian chiếu: 13:45 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 15 phút