Sorry, this video is not available in your country.

HTV3 Rosie Và Những Câu Chuyện Nhỏ

Yêu thích

Rosie Và Những Câu Chuyện Nhỏ

Thời gian chiếu: 09:00 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Rosie Và Những Câu Chuyện Nhỏ là một chương trình dành cho thiếu nhi, được xây dựng dựa trên bộ phim hoạt hình nổi tiếng Masha và chú gấu. Chương trình được dẫn dắt bởi “cô” heo Rosie, các bé sẽ hiểu thêm về những bài học bổ ích, cũng như những thông tin cần thiết về cuộc sống được lồng ghép khéo léo vào mỗi tập phim.