Sorry, this video is not available in your country.

HTV3 Tấm Lòng Người Mẹ

Yêu thích

Tấm Lòng Người Mẹ

Thời gian chiếu: 11:00 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bộ phim Hàn Quốc Tấm Lòng Người Mẹ sẽ giúp chúng ta biết trân trọng, yêu thương những đấng sinh thành của mình. Phim kể về người mẹ Yoon Jung Ae đã dành hết tuổi xuân nuôi dạy bốn đứa con khôn lớn thành tài. Nhưng vì danh vọng sự nghiệp bản thân họ dần để người mẹ một mình bà ngày càng tuổi cao sức yếu.