Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Nghề Thế Thân (Tập 12)

Yêu thích

Nghề Thế Thân (Tập 12)

Thời gian chiếu: 16:45 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

“Nghề thế thân” xoay quanh cuộc sống của khu xóm trọ nghèo “Hollywood” chuyên làm nghề thế thân. Ở đó, họ làm công việc đóng giả người nhà trong các dịp cưới gả, ma chay, sắm vai cô dâu, chú rể, hay làm người yêu… Song dù có sắm vai gì đi nữa họ vẫn phải trở về với con người thật của mình, cùng mọi hỉ, nộ, ái, ố của đời thường.