Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Hoàng Đế Ăn Mày

Yêu thích

Hoàng Đế Ăn Mày

Thời gian chiếu: 17:00 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Phim kể về hoàng đế khai quốc nhà Minh là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương và vợ ông là Hoàng hậu nổi tiếng ''chân to'' (vì bà không bó chân như phụ nữ đương thời) - Mã Tú Anh (Ninh Tịnh); họ đã cùng nhau lật đổ ách thống trị nhà Nguyên Mông cổ bạo tàn để thành lập vương triều nhà Minh.