Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Liên Minh Công Lý Trẻ Tuổi

Yêu thích

Liên Minh Công Lý Trẻ Tuổi

Thời gian chiếu: 19:37 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 23 phút

Một nhiệm vụ bất ngờ khiến các trợ thủ trẻ phải đoàn kết để vượt qua khó khăn. Với năng lực và kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm học hỏi, họ đồng lòng chiến đấu và cùng thành lập Biệt Đội Công Lý.