Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Bóng Chuyền Nam VĐQG 2016: Thể Công - Long An

Yêu thích

Bóng Chuyền Nam VĐQG 2016: Thể Công - Long An

Thời gian chiếu: 04:30 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Tường thuật trận đấu giữa Thể Công - Long An trong khuôn khổ giải bóng chuyền nam VĐQG 2016.