Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Chung Kết Đơn Nam Giải Bóng Bàn Qatar Mở Rộng 2017: Ma Long - Fan Zhendong

Yêu thích

Chung Kết Đơn Nam Giải Bóng Bàn Qatar Mở Rộng 2017: Ma Long - Fan Zhendong

Thời gian chiếu: 08:00 21/03/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Tường thuật trận chung kết đơn nam giữa 2 tay vợt Ma Long - Fan Zhendong trong khuôn khổ giải bóng bàn Qatar mở rộng 2017.