Sorry, this video is not available in your country.

3 Cây Sanh Tạo Hình Giá 30 Tỷ Đồng Ở Hà Nội

chia sẻ

3 Cây Sanh Tạo Hình Giá 30 Tỷ Đồng Ở Hà Nội

Người đăng: hongvan83
Ba cây sanh trăm tuổi được tạo hình thành bộ Tam Đa (Phúc, Lộc, Thọ) được trưng bày ở triển lãm Sinh vật cảnh Hà Nội, giá mỗi cây khoảng 10 tỷ đồng.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm