Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Kỹ Năng Chống Đuối Nước

Kỹ Năng Chống Đuối Nước: Hướng Dẫn Nín Thở Lâu Dưới Nước Như Người Cá

10.0 / 4 đánh giá
Mùa hè là thời điểm số vụ tai nạn đuối nước trẻ em gia tăng do trẻ em bước vào kỳ nghỉ hè vì vậy các gia đình cần nâng cao ý thức trong việc tìm hiểu và áp dụng những biện pháp phòng tránh đuối nước cho trẻ nhỏ.

Có thể bạn thích