Sorry, this video is not available in your country.

[4K] Bắc Sơn - Lạng Sơn - Thiên Đường Màu Xanh Lá Cây Của Việt Nam

chia sẻ

[4K] Bắc Sơn - Lạng Sơn - Thiên Đường Màu Xanh Lá Cây Của Việt Nam

Người đăng: hongvan83
Cùng đến với thiên nhiên ở Bắc Sơn - Lạng Sơn, nơi đây được người dân gọi là thiên đường màu xanh lá cây của Việt Nam.
Tags: 4K

Video Clip 4K

Xem thêm