Sorry, this video is not available in your country.

[4K] Mãn Nhãn Cảnh Nghiêng Sát Đất Khi Đua Mô tô

[4K] Mãn Nhãn Cảnh Nghiêng Sát Đất Khi Đua Mô tô

Người đăng: hongvan83
Với tốc độ lớn, tay đua mô tô không để trượt ngã mặc dù nghiêng sát mặt đất.
Tags: 4K

Video Clip 4K

Xem thêm