Sorry, this video is not available in your country.

Anh Hùng La Văn Cầu Hội Ngộ Bạn Chiến Đấu Trận Điện Biên Phủ

chia sẻ

Anh Hùng La Văn Cầu Hội Ngộ Bạn Chiến Đấu Trận Điện Biên Phủ

Người đăng: hongvan83
Hai anh hùng La Văn Cầu và Đặng Đức Song hội ngộ sau 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng ôn lại những kỷ niệm thời chiến.       

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm