Sorry, this video is not available in your country.

BTC Hoa Hậu Việt Nam: 'Tất Cả Thí Sinh Ký Cam Kết Giữ Gìn Hình Ảnh'

chia sẻ

BTC Hoa Hậu Việt Nam: 'Tất Cả Thí Sinh Ký Cam Kết Giữ Gìn Hình Ảnh'

Người đăng: conmalangvudai
Ông Lê Xuân Sơn, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018, cho biết từ năm 2016, BTC và thí sinh đã ký một bản cam kết thực hiện nghĩa vụ giữ gìn hình ảnh trước và sau đăng quang.
Tags: Giải trí

Video Giải trí/Nghệ thuật

Xem thêm