Sorry, this video is not available in your country.

Bức Tượng Dưới Hồ Khiến Thợ Lặn Sợ Mất Vía

chia sẻ

Bức Tượng Dưới Hồ Khiến Thợ Lặn Sợ Mất Vía

Người đăng: conmalangvudai
Những người lặn xuống hồ nước ở Minnesota tại Mỹ đã có một phen hoảng hồn khi thấy tượng tay sát nhân trong phim kinh dị "Thứ 6 ngày 13".
Tags: tin tức

Video Đời sống/Du lịch

Xem thêm