Sorry, this video is not available in your country.

Bức Tượng Dưới Hồ Khiến Thợ Lặn Sợ Mất Vía

Bức Tượng Dưới Hồ Khiến Thợ Lặn Sợ Mất Vía

Người đăng: conmalangvudai
Những người lặn xuống hồ nước ở Minnesota tại Mỹ đã có một phen hoảng hồn khi thấy tượng tay sát nhân trong phim kinh dị "Thứ 6 ngày 13".
Tags: tin tức

Video Đời sống/Du lịch

Xem thêm