Sorry, this video is not available in your country.

Cà Mau: Mất Mùa, Thiếu Nước Nay Còn Nơm Nớp Sợ Cháy Vì Khô Hạn

chia sẻ

Cà Mau: Mất Mùa, Thiếu Nước Nay Còn Nơm Nớp Sợ Cháy Vì Khô Hạn

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 07/04/2024
Tại tỉnh Cà Mau, thời tiết nắng nóng kéo dài nên tại con kênh, rạch đã khô cạn, thậm chí có nơi có thể đi bộ dưới lòng kênh. Thời tiết nắng nóng gây ảnh hưởng đến mùa màn, sinh hoạt của người dân, bên cạnh đó cũng ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ chữa cháy cho các khu vực chợ, khu dân cư sinh sống ven các tuyến kênh, rạch.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm