Sorry, this video is not available in your country.

Cảnh 9X Tuột Tay Khi Leo Núi Tại Vũng Tàu

chia sẻ

Cảnh 9X Tuột Tay Khi Leo Núi Tại Vũng Tàu

Người đăng: conmalangvudai
Nam thanh niên không dùng đồ bảo hộ leo lên đồi Con Heo (Vũng Tàu) bất ngờ tuột tay rơi xuống chân đồi.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm