Sorry, this video is not available in your country.

Cây Mai Gần 100 Tuổi Bung Hoa Trước Tết

chia sẻ

Cây Mai Gần 100 Tuổi Bung Hoa Trước Tết

Người đăng: hongvan83
Được cho có giá cả tỷ đồng, mai cổ thụ do người đàn ông ở Đồng Nai chăm sóc bung hoa khoe sắc nhiều ngày nay.    

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm