Sorry, this video is not available in your country.

Chơi Hoa Đỗ Quyên ''Ngủ Đông'' Trong Dịp Tết

chia sẻ

Chơi Hoa Đỗ Quyên ''Ngủ Đông'' Trong Dịp Tết

Người đăng: hongvan83
Loài hoa có hình dáng như que củi khô nhưng khi cắm vào nước lại bung nở, nảy lộc được nhiều người săn tìm trong dịp Tết.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm