Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Ma Thổi Đèn: Chín Tầng Tháp Quỷ - Chronicles Of The Ghostly Tribe

7.4 / 890 đánh giá
Đạo diễn: Lục Xuyên
Sản xuất: China Film Group Corporation (CFGC)
Một nhóm thám hiểm phát hiện ra nơi kỳ quái có tên là Lầu ma chín tầng. Nhưng chuyến đi này không chỉ có nhóm họ mà còn một tổ chức bí mật khác được gọi là 749 nhúng tay vào.  

Có thể bạn thích