Sorry, this video is not available in your country.

Chưa Dẹp Được Dịch Covid-19, Trung Quốc Lại Xuất Hiện Virus Mới Cực Nguy Hiểm

chia sẻ

Chưa Dẹp Được Dịch Covid-19, Trung Quốc Lại Xuất Hiện Virus Mới Cực Nguy Hiểm

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 26/03/2020
Theo các báo cáo mới nhất, một người ở Trung Quốc đã tử vong vì virus Hanta. Đây là loại virus thường chỉ lây nhiễm cho loài gặm nhấm nhưng nó không gây ra bệnh gì ở chúng.
Tags: Tử vong, Virus

Tin Tức Tất cả

Xem thêm