Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Lời Tự Thú Của Một Trí Óc Nguy Hiểm - Confessions Of A Dangerous Mind

Chuck Barris, nhà sản xuất chương trình truyền hình nổi tiếng, nói về cuộc đời hai mặt của mình khi làm đặc vụ ngầm cho CIA.

Có thể bạn thích