Sorry, this video is not available in your country.

Công Nhân Môi Trường Trắng Đêm Gom Cá Chết Trên Hồ Tây

chia sẻ

Công Nhân Môi Trường Trắng Đêm Gom Cá Chết Trên Hồ Tây

Người đăng: hongvan83
Sáu người làm việc xuyên đêm gom hơn trăm bao tải cá chết ở góc đường Nhật Chiêu (Hồ Tây) để mang đi tiêu hủy tránh ô nhiễm.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm