Sorry, this video is not available in your country.

Cuốn Sách Tôi Chọn: “3000 Ngày Trên Đất Nhật”

chia sẻ

Cuốn Sách Tôi Chọn: “3000 Ngày Trên Đất Nhật”

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2023
“3000 ngày trên đất Nhật" đã lấy đi của tôi thời gian, sức khoẻ, tiền bạc, những ngày vui vẻ bên cha mẹ, người thân… thế nhưng nó cũng đã khiến tôi lớn lên trong nhận thức. Tôi đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng lớn về tư duy và lẽ sống mà tôi đã vấp phải sau khi tốt nghiệp đại học. Với tôi đây là một sự giác ngộ…”.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm