Sorry, this video is not available in your country.

Đà Nẵng: Bệnh Viện Dã Chiến Tiên Sơn Chuẩn Bị Tiếp Nhận Bệnh Nhân

chia sẻ

Đà Nẵng: Bệnh Viện Dã Chiến Tiên Sơn Chuẩn Bị Tiếp Nhận Bệnh Nhân

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 11/08/2020
Trong hai ngày 10 và11-8,  Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng đã tiến hành  những công đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi tiếp nhận bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến Tiên Sơn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm