Sorry, this video is not available in your country.

Đặc Sản Cam Bù Hương Sơn Chờ Đón Tết

chia sẻ

Đặc Sản Cam Bù Hương Sơn Chờ Đón Tết

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 01/12/2023
Nói đến trái cây đặc sản ở Hà Tĩnh thì có lẽ mọi người sẽ nhớ đến cam bù ở Hương Sơn. Khác với nhiều loại cam khác, cam bù cho thu hoạch vào đúng dịp tết Nguyên Đán nên giá trị kinh tế cao.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm