Sorry, this video is not available in your country.

Đu Vách Núi Lấy Mật Ong 'Bất Chấp Tử Thần' Ở Nepal

chia sẻ

Đu Vách Núi Lấy Mật Ong 'Bất Chấp Tử Thần' Ở Nepal

Người đăng: conmalangvudai
Như truyền thống lâu đời, người dân làng Bhujung ở Nepal "bất chấp" cái chết, đu lơ lửng bên vách núi cheo leo để cố lấy mật. Trước khi phá tổ, các thợ săn thường xin lỗi bầy ong.
Tags: Khám phá

Video Đời sống

Xem thêm