Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Đường Vào Ngôi Làng Ma

Đường Vào Ngôi Làng Ma: Ngôi Làng Thứ 4: Lòng Gian Trá

7.0 / 22 đánh giá
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Đường Vào Ngôi Làng Ma là những câu chuyện tiếp nối, đan xen giữa những bi kịch mờ ám và quái dị. Sự đấu tranh giữa những tâm hồn trong sáng, cao thượng với sự tăm tối, hiểm ác, tạo nên kịch tính cao độ.

Có thể bạn thích