Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Ở Bên Rìa Tương Lai - Edge Of Tomorrow

Một sĩ quan nhát chết vô tình bị rơi vào vòng lặp thời gian trong trận chiến với sinh vật lạ. Sau mỗi lần chết, anh lại tìm cách để thoát khỏi vòng lặp kí ức bảo lưu.
Tags: , ,

Có thể bạn thích