Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Ekans - Thần Xà Thức Tỉnh: Phần 1 - Ekans – Snakes Awake! S1 | Tập 1

10.0 / 1 đánh giá
Đạo diễn:
Ekans là một cậu bé 13 tuổi, có tấm lòng vàng và một trái tim gan dạ. Cậu được một đàn rắn thần lựa chọn và trao cho cậu Naagmani, thứ cho cậu sức mạnh của loài rắn. Nó giúp các giác quan của cậu trở nên nhạy bén, giúp cậu có khả năng ngụy trang.
Tags: Hoạt hình

Có thể bạn thích

Phim bộ 10.0 13 Tập
Phim lẻ 0.0 73 Phút
Phim bộ 10.0 5 Tập
Phim lẻ 6.5 130 Phút
Phim bộ 0.0 11 Tập
Phim bộ 0.0 11 Tập
Phim bộ 8.0 4 Tập
Phim bộ 10.0 7 Tập
Phim bộ 8.3 9 Tập
Phim lẻ 0.0 21 Phút
Phim lẻ 8.2 21 Phút
Phim lẻ 8.6 122 Phút
Phim bộ 1.0 18 Tập
Phim lẻ 0.0 79 Phút
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim bộ 0.0 6 Tập
Phim lẻ 7.0 107 Phút
Phim lẻ 7.8 88 Phút
Phim bộ 0.0 6 Tập
Phim bộ 1.0 18 Tập
Phim bộ 10.0 4 Tập
Phim bộ 5.5 10 Tập
Phim bộ 6.4 10 Tập
Phim bộ 8.4 10 Tập
Phim bộ 0.0 10 Tập
Phim bộ 0.0 4 Tập
Phim lẻ 7.4 71 Phút
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim bộ 5.5 2 Tập
Phim bộ 8.1 13 Tập