Sorry, this video is not available in your country.

Gà Kỳ Lân Giá Gần 35 Triệu Đồng/Cặp Vẫn Không Đủ Bán

chia sẻ

Gà Kỳ Lân Giá Gần 35 Triệu Đồng/Cặp Vẫn Không Đủ Bán

Người đăng: conmalangvudai
Giá gà quý này giao động từ 15 - 35 triệu đồng một cặp, những chú gà con mới đẻ có giá hơn 500. Thế nhưng nhiều người phải xếp hàng mới có thể mua được giống gà này.
Tags: Động vật

Video Đời sống

Xem thêm