Sorry, this video is not available in your country.

Gia Đình Chantel (Phần 5 - Tập 6)

chia sẻ

Gia Đình Chantel (Phần 5 - Tập 6)

Chantel và Pedro tìm cách vượt qua cuộc sống sau khi có một khởi đầu khó khăn và đầy tranh cãi trong mối quan hệ với bố mẹ chồng.