Sorry, this video is not available in your country.

Gia đình Sao K-pop Của Tôi (Tập 4)

chia sẻ

Gia đình Sao K-pop Của Tôi (Tập 4)

Ở Hàn Quốc, 30% hộ gia đình là những người sống một mình. Từ "gia đình" dường như đã mất đi ý nghĩa của nó. Giờ đây, các ngôi sao K-Pop thế hệ thứ nhất và thứ tư đang cùng nhau tạo nên những gia đình hạnh phúc.