Sorry, this video is not available in your country.

Hà Nội Chi Hơn 200 Tỷ Ngăn Chặn Dịch Tả Lợn Châu Phi Lan Rộng

chia sẻ

Hà Nội Chi Hơn 200 Tỷ Ngăn Chặn Dịch Tả Lợn Châu Phi Lan Rộng

Người đăng: hongvan83
Sau gần 3 tháng xảy ra dịch tả lợn Châu Phi, Hà Nội tiêu hủy gần 130.000 con chiếm 6,45% tổng đàn.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm