Sorry, this video is not available in your country.

Hai Người Chạy Xe Máy Ngược Chiều Bị Ôtô Tông Bay Qua Dải Phân Cách

chia sẻ

Hai Người Chạy Xe Máy Ngược Chiều Bị Ôtô Tông Bay Qua Dải Phân Cách

Người đăng: conmalangvudai
Hai người lái xe máy bị ôtô hất tung lên cao rồi bay qua dải phân cách khi cố đi ngược chiều để sang đường.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm